Strona główna

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ

REGULAMIN FIRMY

1. Regulamin jest własnością firmy GTW Logistic zakazuje się jego kopiowania i rozpowszechniania w całości jak i poszczególnych elementów
2. Właściciele firmy GTW Logistic zastrzegają sobie prawo do zmiany punktów regulaminu
3. O wszelkich zmianach w regulaminie informowani są pracownicy firmy a zmiany wchodzą w życie 48 godzin od poinformowania pracowników
4. Każdy pracownik ma obowiązek znać regulamin i stosować się do jego założeń
5. Podczas gry w ETS2 pracownik zobowiązany jest do przebywania na firmowym Discord
1. Osoba chcąca dołączyć do firmy musi posiadać min. 18 lat
2. Każdego pracownika firmy obowiązuje tzw. “Norma GTW” czyli minimum 10.000 km oraz 10 tras wykonanych w okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden miesiąc. Przy czym jedna trasa nie powinna być krótsza niż 800 km (Rynek Przesyłek) oraz 400 km (World of Truck)
3. Każdy pracownik firmy ma obowiązek posiadania specjalnego malowania na ciągniku do którego dostęp dostaje się po zakończonej pozytywnie rekrutacji oraz przedrostka wpisanego na TruckersMP: a) [GTW] - Kierowca b) [GTW-R] - Rekrut
4. Każdego pracownika obowiązuje przestrzeganie zasad TruckersMP oraz kultura osobista w trakcie gry oraz podczas przebywania na firmowych Discordzie
5. Wszyscy pracownicy firmy mają obowiązek ustawienia w grze jednostki rozliczania dystansu: kilometr [km], waluty: euro [€], jednostki zużycia paliwa: litr [l], jednostki wagi: tony [T] oraz ustawić w opcjach gry „realistyczne spalanie”
6. Osoba raz zwolniona z firmy nie ma szans na ponowne dołączenie do firmy wyjątkiem od zasady jest dobrowolne opuszczenie firmy z przyczyn osobistych
7. Rozgrywka prowadzona jest na wszystkich Europejskich serwerach
8. Kierowca powinien znać przepisy ruchu drogowego oraz przestrzegać je podczas jazdy pod szyldem naszej firmy
9. Kierowca ma obowiązek zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi w regulaminie o czym zostanie poinformowany przez właścicieli firmy
10. Na pracownika firmy za nie wywiązanie się z jego obowiązków lub inne przewinienia mogą zostać nałożone punkty karne
11. Maksymalnie pracownik może otrzymać 24 punkty. Po przekroczeniu tej liczby pracownik może spodziewać się zwolnienia w trybie natychmiastowym
12. Punkty karne resetują się 4 miesiące od otrzymania
1. Osoba chcąca dołączyć do firmy GTW Logistic spełniająca zasadę dotyczącą wieku powinna postępować zgodnie z punktami wymienionymi poniżej
2. Kandydat na Rekruta powinien udostępnić możliwość zweryfikowania swojego wieku.
3. Po zapoznaniu się z regulaminem kandydat musi zarejestrować się na stronie oraz złożyć podanie
4. Średni czas oczekiwania na rozpatrzenie podania do firmy wynosi 2 dni robocze.
5. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kandydat na Rekruta powinien skontaktować się z osobą, która zaakceptowała podanie w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.
6. Pozytywne rozpatrzenie wniosku nie jest gwarancją przyjęcia do firmy
7. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej nie wyklucza się pytań związanych z znajomością regulaminu
8. Po pozytywnie przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej kandydat zostaje zatrudniony na okres próbny trwający 4 tygodnie
9. Okres ten może ulec zmianie w zależności od aktywności rekruta lub po decyzji właścicieli firmy GTW Logistic
10. Podczas pobytu na okresie próbnym rekrut nie ma możliwości wzięcia urlopu
11. Po pozytywnie zakończonym okresie próbnym osoba zostaje zatrudniona na stanowisko kierowcy
1. Kierowca ma prawo do urlopu nie przekraczającego okres jednego miesiąca
2. Kierowca ma obowiązek do złożenia wniosku o urlop nie później niż 14 dni przed jego rozpoczęciem.
3. Kierowca ma prawo do urlopu po upływie 3-ech miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy na stanowisku kierowcy.
4. Minimalna długość urlopu wynosi 7 dni roboczych
1. Pojęcie konwój dzieli się na:
a)Spontaniczny - czyli w trakcie luźniej rozgrywki z minimum jednym kierowcą firmy GTW Logistic
b)Oficjalny - czyli zorganizowany oraz zapowiedziany z wyprzedzeniem w szczególnym dziale na forum firmy GTW Logistic przez właścicieli firmy lub przez pracownika do tego wyznaczonego
2. Na miejscu startu kierowcy powinni pojawić się z podczepionymi ładunkami, zatankowani i naprawieni
3. Parkujemy po kolei począwszy od prowadzącego do ostatniego kierowcy. Obowiązuje to w miejscu przerwy jak i po zakończeniu konwoju
4. Wyjeżdżamy z postoju w ładzie i składzie. Pierwszy wyjeżdża prowadzący
5. Osobą odpowiedzialną za konwój jest jego organizator, a kierowcy biorący w nim udział mają obowiązek stosować się do poleceń prowadzącego
6. Prędkość wyznacza pilot jednak nie powinna przekraczać 90km/h w przypadku Autostrad oraz 75km/h w przypadku landówek, a w miastach stosować się do prędkości wyznaczonych na znakach drogowych
7. Każdy kierowca zobowiązany jest do utrzymania dystansu do innego uczestnika min 100m (odległość taka, a nie inna ponieważ należy brać pod uwagę to, że komuś gra się może zaciąć)
8. Podczas trwania konwoju oficjalnego kierowcy i rekruci nie mogą grać w inne gry. Przyłapany na tym pracownik powinien liczyć się z nałożeniem na niego nagany z wpisem do akt
9. Konwój uznaje się za zakończony po otrzymaniu informacji o tym, iż wszystkie osoby oddały ładunki i zrobiły wymagane screeny
1. Każde wykonane zlecenie pracownik firmy powinien oddać na firmowym tachografie mieszczącym się pod adresem http://www.gtwlogistic.pl/gtw
2. Podstawą do zaakceptowania trasy przez dyspozytora jest zachowanie wyznaczonych wymogów
3. Do oddawanej trasy należy dołączyć 2 zdjęcia potwierdzające prawdziwość wykonywanego zlecenia tzn.
a) “Zdjęcie z F6” - potrzebne do weryfikacji tonażu przewożonego ładunku
b) “Zdjęcie z podsumowania” - potrzebne do wpisania danych w tachograf na którym oprócz czytelnych danych powinien być widoczny “TAB” oraz komenda “/time” lub “/cest-time”
4. Przykładowe zdjęcia potrzebne do poprawnego oddania trasy:


5. Maksymalny okres czasu na oddanie trasy nie powinien przekraczać 48h od momentu zakończenia trasy.
6. Jeśli dane nie będą się zgadzały wpis zostanie dodany do poprawy.
7. Kierowca ma obowiązek oddania każdej trasy na tachograf bez względu na uszkodzenia spowodowane podczas jazdy.
8. Spalanie wpisujemy tak jak jest na końcowym screenie np. 350.7. Nie zaokrąglamy tej wartości.
1. Z powodu iż firma GTW Logistic jest firmą stworzoną głównie do gry w trybie MP na każdego pracownika chcącego oddawać trasy z Single zostają nałożone następujące ograniczenia:
a) Trasy z trybu Singleplayer można oddawać dopiero po zaliczeniu “Normy GTW”
b) Każdy pracownik może oddać maksymalnie 6 tras z trybu Singleplayer w przeciągu jednego tygodnia
2. Minimalna długość trasy w trybie Singleplayer to 500 km a maksymalna 3500 km
3. Każda trasa zakończona w trybie Singleplayer powinna zostać oddana na tachograf
4. Przetrzymywanie nadmiernej liczby zrobionych tras z single będzie surowo karana
5. W trybie Singleplayer obowiązują takie same zdjęcia potwierdzające autentyczność trasy jak w trybie MP (czyt. dział VI. pkt 3.)
6. Osobie złapanej na oszustwach zostanie zabroniony tryb singleplayer
7. W przypadku niezaliczenia przez pracownika “Normy GTW” miesiąca poprzedniego jazda oraz oddawanie tras z Singleplayer zostaje zakazana na okres jednego miesiąca
8. Dozwolona jest jazda na wszystkich mapach wydanych do ETS2
9. Zakaz jazdy w trybie Singleplayer podczas trwania konwojów oficjalnych
10. W trybie Singleplayer malowanie firmowe jest nieobowiązkowe
1. Rozpiska jest nieobowiązkową formą rozrywki w firmie GTW Logistic
2. Rozpiska:
a) Minimalna długość trasy z rozpiski wynosi 800 km
b) W przeciągu jednego tygodnia pracownik firmy może wygenerować oraz dodać maksymalnie dwie rozpiski
c) Trasę z rozpiski należy wykonywać samodzielnie (Trasa jednoosobowa)
d) Do wygenerowania trasy w grze należy użyć programu Virtual Speditor
e) Za poprawnie wykonaną trasę pracownik dostaje dodatkowe 25% od zdobytego EXP na wykonanej trasie
e) Trasę z rozpiski należy oddać poprzez wciśnięcie przycisku “Dodaj trasę” w zakładce “Rozpiska”
Ver. 1.1.3 © GTW Logistic 2018
Zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora.
PolishBandit
PolishBandit
PolishBandit
Forum oraz system VTC stworzone przez

ostatnia aktualizacja
01/12/2018