REGULAMIN

 1. Regulamin jest własnością firmy GTW Logistic zakazuje się jego kopiowania i rozpowszechniania w całości jak i poszczególnych elementów. Właściciele firmy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
 2. Pracownicy firmy są informowani o wszelkich zmianach w regulaminie, a nowe zasady obowiązują po upływie 48 godzin od powiadomienia pracowników.
 3. Każdy pracownik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
 1. Osoba chcąca dołączyć do firmy musi posiadać min. 18 lat.
 2. Każdego pracownika firmy obowiązuje tzw. “Norma GTW”, którą można wykonać na dwa sposoby:
  1. Minimum 10.000 km oraz 10 tras wykonanych w okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden miesiąc.
  2. Miesiąc zaliczony zostanie poprzez obecność na przeważającej liczbie konwojów w miesiącu np. obecność na 3 z 4 konwojów w danym miesiącu.
 3. Każdy pracownik firmy ma obowiązek posiadania firmowego malowania oraz przedrostka wpisanego na TruckersMP:
  1. [GTW] – Kierowca.
  2. [GTW-R] – Rekrut.
 4. Każdego pracownika obowiązuje przestrzeganie zasad TruckersMP oraz kultura osobista w trakcie gry oraz podczas przebywania na firmowych Discordzie.
 5. Podczas gry pracownik zobowiązany jest mieć uruchomioną aplikację Truckbook.
 6. Częste przekraczanie maksymalnej dopuszczalnej prędkości, która wynosi 100 km/h może skutkować przyznaniem pracownikowi punktów karnych.
 7. Osoba raz zwolniona z firmy nie ma szans na ponowne dołączenie do firmy wyjątkiem od zasady jest dobrowolne opuszczenie firmy z przyczyn osobistych.
 8. Na pracownika firmy za nie wywiązywanie się z jego obowiązków lub inne przewinienia mogą zostać nałożone punkty karne wg taryfikatora, stanowiącego załącznik do regulaminu.
 9. Maksymalnie pracownik może otrzymać 24 punkty. Po przekroczeniu tej liczby pracownik może spodziewać się zwolnienia w trybie natychmiastowym.
 10. Punkty karne resetują się 4 miesiące od otrzymania.
 11. Malowanie określane jako oficjalne to wzór “Sunrise” w użyciu kolorów:
  1. Kasztanowy: 63251E / Ciemny cyjan: 041e22 / Platynowy: ebebeb.
 12. Osoba zatrudniona na stanowisku kierowcy w czasie gry w trybie Multiplayer może korzystać z dowolnego malowania spełniającego poniższe wymagania
  1. Malowanie dowolne rozumiane może być jako użycie trzech firmowych kolorów w wzorze malowania innym niż „Sunrise”
  2. Malowanie dowolne rozumiane może być jako użycie tematycznych malowań udostępnianych poprzez płatne dodatki przez studio SCS Software. Malowania te także powinny odpowiadać danemu wydarzeniu lub okresu panującemu np. Christmas Paint Job można użyć najwcześniej 30 dni przed Świętami Bożego Narodzenia
 13. Dowolne malowanie używane może być jedynie podczas swobodnej jazdy w trybie Multiplayer, podczas trwania konwoju międzyfirmowego każdy kierowca ma obowiązek ponownie używać malowania określanego jako oficjalne.
 14. Podczas trwania konwoju firmowego organizator ustala czy kierowcy mogą jechać w malowaniu dowolnym czy oficjalnym odpowiednikiem.
 1. Po zapoznaniu się z regulaminem kandydat musi wysłać podanie na stronie www.gtwlogistic.pl/register
 2. Po złożeniu podania rekruter skontaktuje się w ciągu maksymalnie 48 godzin, aby ustalić dogodny termin rozmowy.
 3. Po pozytywnym procesie rekrutacji kierowca zostaje przyjęty na stanowisko rekruta na okres próbny, którego długość jest uzależniona od aktywności (minimalny czas trwania 1 m-c.)
 4. Po pozytywnie zakończonym okresie próbnym osoba zostaje awansowana na stanowisko kierowcy podczas trwania jednego z konwojów firmowych/międzyfirmowych.
 1. Kierowca ma prawo do jednego urlopu nie przekraczającego okresu dwóch miesięcy.
 2. Kierowca może wykorzystać swój urlop raz na 4 miesiące, czas ten liczy się od daty zakończenia urlopu.
 3. Kierowca ma prawo do urlopu po upływie dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy na stanowisku kierowcy.
 4. Wyjątkami od tych reguł są sytuacje np. problemy rodzinne, poważne problemy zdrowotne/pobyt w szpitalu, awaria sprzętu, wcześniej wyjaśnione z Właścicielami firmy.
 5. Urlop może być brany na minimalny okres jednego miesiąca (Od 1 do 31). Kierowca zobowiązany jest do poinformowania Właścicieli firmy o chęci wzięcia urlopu do dziesiątego dnia każdego miesiąca.
 1. Pojęcie konwój dzieli się na:
  1. Oficjalny – czyli zorganizowany oraz zapowiedziany z wyprzedzeniem w szczególnym dziale na tachografie przez właścicieli firmy lub przez pracowników.
  2. Międzyfirmowy – czyli oficjalny konwój, w którym bierzemy udział pod banderą GTW. Jest on jak konwój firmowy zapowiedziany z wyprzedzeniem przez właścicieli firmy.
 2. Na miejscu startu kierowcy powinni pojawić się z podczepionymi ładunkami, zatankowani i naprawieni.
 3. O regułach dotyczących konwoju decyduje organizator, bądź właściciel firmy w zapowiedź konwoju lub bezpośrednio podczas jego trwania.
 4. Każdy kierowca zobowiązany jest do utrzymania dystansu do innego uczestnika, który umożliwia bezpieczną jazdę.
 5. Podczas trwania konwoju oficjalnego kierowcy i rekruci nie mogą grać w inne gry. Na osobę złapaną zostanie nałożona kara uregulowana przez taryfikator firmy.
 6. Podczas trwania konwojów przebywamy na kanale głosowym Discord.
 7. Każdy pracownik zobowiązany jest do potwierdzenia swojej obecności lub zgłoszenia nieobecności na stronie gtwlogistic.pl na nie mniej niż 10 minut przed rozpoczęciem konwoju.
 8. Kierowca który nie wpisze powodu swojej nieobecności, lub wpisze banalne wytłumaczenie, zostanie ukarany zgodnie z taryfikatorem GTW.
 1. Z powodu iż firma GTW Logistic jest firmą stworzoną głównie do gry w trybie MP na każdego pracownika chcącego oddawać trasy z Single zostają nałożone następujące ograniczenia:
  1. Trasy z trybu Singleplayer można oddawać dopiero po zaliczeniu “Normy GTW”.
 2. Osobie złapanej na oszustwach zostanie zabroniony tryb Singleplayer.
 3. Dozwolona jest jazda na wszystkich mapach wydanych do ETS2.
 4. Zakazana jest jazda w trybie Singleplayer podczas trwania konwojów oficjalnych.
 1. Niewypełnienie miesięcznej Normy GTW 12 pkt.
 2. Odnotowany ban na TruckersMP 5-15 pkt.
 3. Nie potwierdzenie obecności lub nieobecności na konwoju oficjalnego 2 pkt.
 4. Nieodpowiednie zachowanie podczas trwania konwoju oficjalnego 2-6 pkt.
 5. Udowodniony brak szacunku do właścicieli firmy 6 pkt.
 6. Wywoływanie kłótni oraz obrażanie innych kierowców 2-6 pkt.
 7. Brak malowania oraz przedrostka firmowego podczas rozgrywki w trybie Multiplayer 3 pkt.
 8. Niewłączenie Discord’a podczas rozgrywki w trybie Multiplayer i Singleplayer 3 pkt.
 9. Granie w inną grę podczas trwania konwoju oficjalnego 10 pkt.
 10. Wdawanie się w konflikty oraz obrażanie innych graczy w grze 5-10 pkt.
 11. Wdawanie się w konflikty oraz obrażanie innych graczy poza grą 5-10 pkt.
 12. Udowodniony brak znajomości regulaminu 5 pkt.
 13. Nieobecność na wyznaczonym kanale głosowym podczas trwania konwoju 3 pkt.
 14. Powtarzające się trasy na wyścigu. 2 pkt.